Gaat uw aandacht veel naar veel kleine zaken die aan uw omzet weinig bijdragen? Trekt wat fout gaat in uw onderneming meer uw aandacht dan juist dat wat goed gaat? Zijn de ingesleten patronen binnen uw onderneming wel efficiënt? Weerhoudt de waan van de dag u ervan om tijd te maken voor het ontwikkelen van nieuw beleid en visie?

Visioncoach denkt creatief met u mee, bijvoorbeeld over welke taken u kunt delegeren (intern) of over hoe de markt zich zou kunnen ontwikkelen, om hier tijdig op in te kunnen spelen (extern). Zo krijgt u meer tijd om op het niveau van manager te opereren en een frisse focus op ontwikkelingen in de markt.

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.