Privacystatement Visioncoach B.V.

Dit privacystatement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Visioncoach, onderdeel van Visser & Visser Accountants en Adviseurs. Heeft u vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door een entiteit van Visser & Visser, dan kunt u contact opnemen via privacydesk@visser-visser.nl.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Bent u klant bij Visioncoach? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met elkaar hebben, uit te kunnen voeren. In de uitvoering van die overeenkomst kan het zijn dat wij persoonsgegevens van derden moeten verwerken, zoals bijvoorbeeld uw werknemers, klanten of leveranciers. Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang. Anders kunnen wij namelijk ons werk niet doen.

Bent u een leverancier van Visioncoach? Dan verwerken wij de persoonsgegevens van onze contactpersoon om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst. Dit blijft beperkt tot naam, telefoonnummer en zakelijk e-mailadres.

Heeft u ons contactformulier ingevuld op de website? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen op de wijze zoals door u is verzocht. Hiervoor geeft u ons toestemming bij het verzenden van het contactformulier.

Bezoekt u onze website? Dan gebruiken wij analytische cookies. Dit doen wij om de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

In geen geval maakt Visioncoach gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Geven we uw persoonsgegevens door?
Visioncoach maakt gebruik van verwerkers die persoonsgegevens voor haar verwerken. Visser & Visser Diensten B.V. is de vennootschap bij wie wij de verwerking van persoonsgegevens hebben ondergebracht. Zij verwerkt persoonsgegevens enkel op instructie van Visioncoach en/of Visser & Visser. Met eventule subverwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten om de veiligheid te waarborgen.

Daarnaast verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer u ons daartoe toestemming geeft, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, of wij een gerechtvaardigd belang hebben. De partijen met wie wij mogelijk persoonsgegevens kunnen delen op basis van deze grondslagen zijn onder andere de Belastingdienst, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en externe adviseurs.

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde in Nederland of – in ieder geval – binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Wat zijn onze bewaartermijnen?
Wij bewaren persoonsgegevens van klanten tot 2 jaar nadat onze zakelijke relatie is geëindigd, tenzij wij ons moeten houden aan een wettelijke (langere) bewaartermijn.

Wat zijn uw rechten?
Uiteraard heeft u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking van verwerking, bezwaar, vergetelheid en dataportabiliteit. U heeft tevens het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om uw toestemming te allen tijde in te trekken, indien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken. Deze intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Voor een beroep op één van uw rechten kunt u contact opnemen via privacydesk@visser-visser.nl. Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, nodigen wij u van harte uit om het hier samen over te hebben.