Een regelmatige gehoorde opmerking over subsidie-intermediairs is dat ze veel op afstand werken. Visioncoach wil zich hiervan onderscheiden door regelmatig bij de klant op bezoek te gaan. Hierdoor weten we beter wat er speelt en zijn we in staat meer maatwerk te leveren. Dit vertaalt zich al snel in een beter resultaat voor de klant.

Tevens willen wij bij fiscale dienstverlening (WBSO) er goed zicht op houden dat uw administratie volledig voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld. Hierdoor worden problemen bij controles en boetes voorkomen. Bij consultancy op afstand, is dat lastig.

Wilt u meer informatie? Bel 0342-405 140 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en vraag naar Peter Akkerman of Hans de Vries.