Onderstaand treft u 6 populaire fiscale stimuleringsregelingen:

 1. WBSO – betaal fors minder loonbelasting!
 2. Innovatiebox – betaal slechts 5% winstbelasting!
 3. EIA – Energie-investeringsaftrek
 4. MIA – Milieu-investeringsaftrek
 5. VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
 6. KIA – Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Ad1 De WBSO betreft een verlaging van uw loonbelasting en is bedacht om innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Met een beroep op deze regeling, ontvangt u tot 40%  van uw loonkosten, overige kosten en uitgaven terug, voor zover die zijn toe te rekenen aan het ontwikkelen van een (deels) eigen product. Veel bedrijven komen voor deze regeling in aanmerking. Visioncoach is als geen ander gespecialiseerd in het optimaliseren van dit voordeel.

Ad2 De innovatiebox biedt de mogelijkheid om winst af te rekenen tegen slechts 5% VPB. Het betreft het deel van de winst dat is toe tekenen aan een octrooi of aan technologie die is ontwikkeld onder toepassing van de WBSO-aftrek. Deze regeling geldt alleen voor rechtspersonen (VPB-sfeer) en dus niet voor een eenmanszaak of vof (IB-sfeer). Voor MKB bedrijven met een beperkte winst, geldt een vereenvoudigde regeling. Indien u grotere winstbedragen onder de innovatiebox-regeling wenst af te rekenen, is het raadzaam een vaststellingsovereenkomst van de Belastingdienst te vragen. Dit vereist een gedegen onderbouwing.

Ad3 De EIA beloont investeringen in energiebesparende technieken. Het voordeel betreft een extra aftrek van 55% van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit levert u gemiddels 13,5% voordeel op. De regeling geldt ook voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijst van het ministerie van Economische Zaken, Dan komt het in aanmerking.

Ad4 De MIA beloont investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen moeten voorkomen op de milieulijst van economische zaken en u dient minimaal €2500 per jaar te investeren. Het voordeel betreft een extra aftrek tot 40% van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Er wordt welk een drempel gehanteerd. De regeling geldt voor:

 • aanschafkosten;
 • voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert);
 • aanpassingskosten en/of aankoop van nieuwe onderdelen;
 • kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven).

Ad5 De Vamil beloont, evenals de MIA, investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen moeten voorkomen op de milieulijst van economische zaken en mogen niet eerder zijn gebruikt. U mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven, waardoor een liquiditeits- of rentevoordeel is te behalen. Voor afschrijving komen in aanmerking:

 • aanschafkosten;
 • voortbrengkosten: dat zijn de kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert;
 • aanpassingskosten en/of aanschaf nieuwe onderdelen.

Ad6 De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken. Bedrijfsmiddelen waarvan aankoopbedrag kleiner of gelijk is aan €2300 komen niet in aanmerking. Klik hier voor een overzicht van de aftrekbaarheid per kalenderjaar.